UDGIVELSER

Matador og Kristendom

24 fortællinger om vort liv

MATADOR OG KRISTENDOM - 24 fortællinger  om vort liv


Kom nærmere på Korsbæks borgere, som de lever med intriger, kærlighed og en forløsende humor. I Matador og kristendom beskriver valgmenighedspræst og foredragsholder Ronald Risvig, hvordan de kristne værdier er indvævet som en underliggende fortælling, der "snakker med" og gør Matadors fortælling til en "folkelig prædiken".


186 sider med illustrationer af Lene Melchiorsen


Pris kr. 298 inkl. forsendelse og porto


Der kan læses fra bogens indledende kapitler her


ISBN 978-87-998578-0-7

Trykt på 170 g Silk/matbestrøget papir
Omslag  350 g Falseæskekarton
Indbinding.: Garnhæftet med 2 flapper plus formering og sidelim.


Bogen kan bestilles ved at skrive til Ronald Risvig her
Leveringstid maksimalt  tre hverdage.

 Alle rettigheder forbeholdes forfatteren.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering af denne bog, eller dele heraf, kan kun ske med forfatterens skriftlige samtykke.
Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser.

Menneskeliv og kristendom er to sider af samme sag. Vi skal skelne mellem de to, men ikke adskille dem. Og det er det, jeg mener, at ”Matador” gør så godt. Serien viser os, hvordan det er at være menneske ud fra nogle grundlæggende kristne værdier.

Nu, næsten og kærligheden

12 prædikener og en fortælling

Nu, næsten og kærligheden

- 12 prædikener og en fortælling


83 sider med illustrationer af Dorte-Maria Kræmmer Møller (instagram)


Udgivet på forlaget Ronald-risvig.dk i 2008

Trykt hos Damsgaard Tryk, Mariager

ISBN 978-87-992863-0-0


Uddrag fra bogen

Forord
I midten af firserne overværede jeg på Århus Universitet et foredrag af Ole Wivel.
Han talte om Martin A. Hansens liv og forfatterskab.
I pausen sad jeg og skrev et ord på mit papir – NU.

Personen ved siden af mig kiggede på det skrevne, der bestod af små n´er og små u´er, der dannede ordet NU.
”Det er et godt digt, du har skrevet,”sagde han. ”Tak”, sagde jeg: ”Det er et digt”.

Da Ole Wivel begyndte på anden afdeling, indledte han med noget, som han ikke på nogen måde havde berørt direkte eller antydet i første afdeling, han sagde: ”Martin A. Hansen har sammenfattet kristendommen i et ord – NU”. Jeg husker ikke andet fra det foredrag, men det er alt rigeligt.

Nogle år senere stødte jeg på et citat af Mester Eckehart, hvor han siger: ”Den vigtigste tid er nutiden. Det vigtigste menneske er altid det, der står over for dig, og den gerning, der trænger sig på, er altid kærligheden”.

NU – NÆSTEN OG KÆRLIGHEDEN det er, hvad der tematiseres i nærværende samling.
Det har ikke været hensigten på forhånd, sådan faldt det bare. Måske fordi ord, erfaringer og hændelser har det med at ligge og kompostere for senere at kunne fremstå i en ny form. Det kan komme frem komprimeret i et digt, en kort sætning eller et enkelt ord, hvor en indsigt anes og nedfældes. Herefter begynder udfoldelsen. Det sker, tror jeg, dels bevidst og dels ubevidst, og når vi så efter en tid, måske efter flere år, ser tilbage, kan det tænkes, at et mønster er trådt frem.

I prædikenerne er der overlap og gentagelser. Det passer for mig godt med, at livet består af gentagelser og fordybelse i det kendte som forudsætning for fornyelse og indsigt, der leder os hen mod det enkle. Og evangeliet er enkelt. Kristendommen er tiltale, og vi har at svare – og det kan være svært.

Ronald Risvig
Mariager Oktober 2008