OM

Hvem er Ronald Risvig?

Præst, foredragsholder, forfatter, gestalt-terapeut og færøentusiast, med erfaringer fra et mangfoldigt liv der bl.a. spænder fra butiksuddannelse til bilsælger, friskoleleder og højskoleforstander – samt 28 års virke som fodboldtræner i Danmark og på Færøerne.

CV


Født den 3. august 1953 i Brande


Min seneste beskæftigelse


 • Fra 1. maj 2023
  Konstitueret sognepræst ved Løgumkloster Kirke
 • 1. september 2022 til 31. januar 2023
  Konstitueret sognepræst i Vejrup kirke og Vester Nykirke
 • 1. februar til 30. april 2022
  Konstitueret sognepræst ved i Levring-Højrup Pastorat
 • 15. september 2020 til 31. december 2021
  Præst ved Ugle Herreds Danske Menigheder i Sydslesvig
 • 1. maj 2013 til 2020 til 31. august 2020
  Præst ved Aulum Vinding Vind Valgmenighed


Opvækst og uddannelse

Opvokset i et arbejderhjem som den yngste af fem. Kom efter 10. klasse i lære som blikkenslager, men en alvorlig arbejdsulykke gjorde, at jeg skiftede spor.
Tog etårig handelseksamen, kom på højskole, senere blev det til en butiksuddannelse i byggemarked, inden jeg vendte mig mod studierne.

 • 1978 – 1980 HF eksamen
 • 1980 - 1984 Lærereksamen, med linjefag i Kristendom / Religion og Historie.
 • 1984 – 1988 Fire års teologistudier ved Århus Universitet (ikke færdiggjort studium)
  1988 - 2000 Forskellige kurser ved bl.a. folkeuniversitet indenfor teologi og litteratur.
 • 2000 - 2004 Uddannelse i gestaltterapi og sjælesorg, samt to år med egen supervision ved psykoterapeut MPF, cand. theol. Bent Falk.

Undervisning og formidling

 • Undervisning og formidling i mange sammenhænge, bl.a. som højskolelærer, voksenunderviser, foredragsholder og kursusarrangør.
  Primært indenfor eksistentielle / teologiske og psykologiske temaer, og altid med en folkelig / almen tilgang
 • Egen terapeutisk virksomhed siden 2005 (i mindre omfang)
 • Vejledning, afklaringsforløb og undervisning af arbejdsløse og mennesker med sindslidelse, herunder såvel individuelle- som gruppesamtaler/arbejde.
 • Undervist indenfor motion og idræt (boldspil)
 • Fodboldtræner, leder og konsulent gennem 28 år.


Ledelse

 • Pædagogisk ledelse og udvikling herunder faglig supervision af personale
 • Opbygning af landsdækkende netværk indenfor socialpsykiatrien
 • Elevsamtaler om eksistentielle og undervisningsmæssige forhold
 • Budgetlægning og opfølgning, samt udarbejdelse af regnskab i samarbejde med bestyrelse og kontorpersonale
 • Skemalægning og vagtplaner
 • Udarbejdelse af PR materiale
 • Søgning af fondsmidler (Højskolen – en bro til livet fik bl.a. 15,3 mil. fra
  Satspulje midler)
 • Rapportskrivning og evaluering af udviklingsarbejde


Egen virksomhed


 • Foredragsholder over det meste af landet siden 1989
 • Ydet terapi – i mindre omfang - i privat regi siden 2005
 • Arrangør og rejseleder for Færørejser
 • Arrangør og kursusleder af højskolekurser ved oplysningsforbund og højskoler
 • Udgav i december 2008 prædikensamlingen;
  ”NU, NÆSTEN OG KÆRLIGHEDEN – 12 prædikener og en fortælling”
 • Udgav i november 2015 ”MATADOR OG KRISTENDOM – 24 - fortællinger om vort liv.”
 • Kommende bog (foråret 2024) "LEVENDE STEMMER – 12 BEGRAVELSESPRÆDIKENER"

Jeg har blandt andet virket som

 • Terapeut siden 2005
 • Sognemedhjælper ved Mariager Kirke i perioden 2006-09
 • Egen foredrags- og kursusvirksomhed siden 1989
 • Højskolelærer ved Nørgaards Højskole, Bjerringbro og Uldum Højskole
 • Vejleder og underviser for unge og voksne arbejdsløse ved AOF Herning og AOF Holstebro
 • Forstander for udviklingsprojektet ”En bro til livet - højskole for sindslidende”
 • Friskoleleder ved Brund og Rødding Friskole
 • Skoleleder ved oplysningsforbundet LOF Bjerringbro
 • Bilsælger ved Martin Kjær, Vejle
 • Rejsearrangør og guide Færørejser
 • Fodboldtræner – leder og konsulent for såvel herre som damer gennem 28 år i Danmark og på Færøerne.
 • Ungdomskonsulent for trænere og frivillige i Brande Idræts Forening.


Kirkeligt arbejde

 • Præst siden 1. maj 2013
 • Prædikede 6-8 gange årligt ved Gudstjenester i Mariager kirke.
 • Har afholdt bl.a. degnegudstjenester, hvor jeg forestod hele tjenesten
 • Gæsteprædikant i flere andre kirker
 • Har afholdt og medvirket ved børne- og familiegudstjenester
 • Ydet sjælesorg og ”almindelige” personlige samtale
 • Koordinering af frivilligt arbejde og støtte og vejledning til de frivillige
 • Konfirmand-og minikonfirmandundervisning.
 • Formiddagshøjskole – planlægning og afholdelse, samt egne foredrag
 • Har ledet og tilrettelagt studiekredse
 • Fortælleeftermiddage på plejehjem
 • Har tilrettelagt og ledet livsfortælling- og trosbiografigrupper
 • Har tilrettelagt og ledet pilgrimsvandringer


Privat
Jeg bor alene og har tre voksne døtre samt en svigersøn og et barnebarn.

Personligt har jeg et stort netværk af venner og familie og arbejdsrelationer over det meste af landet.
Jeg holder af at være i det fri og dyrker ”naturlig” motion, som gå / vandreture, cykling og svømning. Når lejligheden byder sig danser jeg gerne ”Rock og rul” og det, der ligner. Optræder også med egne ”Gitte monologer” skrevet til festlige lejligheder.
Og så elsker jeg det kontrastfyldte Færøerne, ikke mindst det konstant vekslende lys, den store gæstfrihed, fjeldvandringer og den færøske billedkunst.
Kirkegang har været en naturlig del af hele mit voksne liv og foruden mine forældre har især fire personer betydet meget i min vej mod præstegerningen.
I mit hjem var der altid plads til ”landsbytosserne” og de øvrige ”anderledes”, som kom i vort kvarter. Min mor bad fadervor med os børn og gik med i kirke til konfirmation. Og selvom kristendommen i omfang ikke fyldte meget i hjemmet, så var værdierne tydelige.
På læreruddannelsen mødte jeg lektor og cand. theol. Erik Møhl, der formidlede Kristendommen på en levende og livsbekræftende måde, der gjorde, at jeg nærmest svævede hjem efter linjefagstimerne. Det var her, jeg første gang rigtig stiftede bekendtskab med K.E. Løgstrups tanker.
Sognepræst i Brande Arne Ørtved bragte mig i kontakt med den frie skoleverden, og det blev tydeligt for mig, hvordan menneskeliv og kristendom er sider af samme sag og dog ét, når det gælder det hele liv. Det var Arne, der en gang spurgte: ”Har du læst Knud Hansen”. Det havde jeg ikke. ”Så kan du begynde med den kristne tro”, svarede han kort.
Gennem godt fire år kom jeg i tæt kontakt med psykoterapeut og cand. theol. Bent Falk. Her fik jeg uvurderlige værktøjer til at forbinde psykoterapi, sjælesorg og teologi med livserfaring og ”almindelig” menneskekundskab til glæde for dem, der søger trøst og støtte hos et lyttende og nærværende menneske. Ligesom mødet med Bent Falk blev en milepæl i min egen vækst og udvikling.

Knud Erik Lægsgaard, sognepræst i Mariager viste med sin egen person, hvor vigtig og afgørende grundig forberedelse og fordybelse er for præstegerningen. Og så gav han mig gennem tre år som sognemedhjælper frie rammer for også at prædike, undervise, vejlede, holde degnegudstjenester mv. Gennem dette virke blev det tydeligt for mig, at her, hvor ordet kunne forkyndes frit, var jeg hjemme.
De seneste godt ni år har jeg virket som præst efter jeg blev ordineret i Viborg Domkirke den 24. marts 2013 af Biskop Karsten Nissen.
Jeg holder af Gudstjenestens nærvær og mødet med menigheden såvel ved fælles arrangementer som enkeltvis eller i mindre grupper.
Jeg søgte nye udfordringer i 2020 i Sydslesvig da grænselandet med hele dens historie tiltalte og tiltaler mig. Men midt i en coronatid, hvor jeg selv havde corona – omend meget mildt – og senere en periode med ekstremt lavt stofskifte og følgevirkninger der drænede mig for energi, valgte jeg at vende tilbage til min barndomsby Brande. Her har jeg et stort og stærkt socialt netværk af søskende og venner – ligesom jeg er kommet tættere på mine døtre. Så selvom mit forhold til menighederne i Ugle Herred var særdeles godt oplevede jeg mig forholdsvis isoleret i forhold til sociale netværk og rejste derfor tilbage til Danmark.
Jeg er nu restitueret og vil gerne virke som præst en del år endnu og er klar til såvel vikararbejde som fast embede.
Brande den 1. januar 2022
Ronald Risvig