MATADOR OG KRISTENDOM

- fortællinger om vort liv

Gennem dette foredrag kommer vi tæt på Korsbæks borgere, som de lever med intriger, kærlighed og en forløsende humor.


Gennem langt over to hundred foredrag er jeg blevet bekræftet i, hvordan foredraget for tilhørerne åbner for nye sider af såvel Matador som kristendom – så det kan forbindes med det enkelte menneskes eget liv. Under den historiske og folkekære fortælling, som vi spejler os i – ligger evangeliet indlejret som en “folkelig prædiken”.

Den folkekære tv-serie Matador er også omdrejningspunkt for min bog: "Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv", der handler om, hvordan de kristne værdier afspejler sig i hverdagen i det korsbækske miljø.


 Om bogen udtaler Lise Nørgaard: For mig har det været en fornøjelse at læse bogen om “Matador og Kristendom”, der sætter Matador ind i en helt ny sammenhæng. For mange mennesker har gjort deres tanker om Korsbæk og dens borgere, men denne fremstilling er i hver tilfælde original.

 

Om foredraget og bogen skriver sognepræst Pernille Troldborg Plesner, Gørding sogn:

På en overbevisende og ret så fængslende måde evner Risvig at gøre opmærksom på såvel de alment menneskelige som de kristne grundfortællinger hos mange af personerne i Korsbæk. Det er den kobling, der gør bogen særlig interessant og samtidig anvendelig for mig i mit daglige arbejde som præst.

For et år siden havde vi i Gørding sogn i øvrigt den glæde og fornøjelse at høre Ronald Risvig selv fortælle frit fra leveren om udvalgte personer fra Korsbæk. Disses personligheder og deres handlinger fandt enten deres pendant eller modsvar i en evangelietekst – præcis som det sker i bogen. At Risvig er en erfaren fortæller med et glimt i øjet og noget på hjerte lod han ingen af os i tvivl om. Jeg kan på det varmeste anbefale enhver at læse bogen – og høre ham fortælle.

Praktisk information

Foredragets varighed: Aftales

Honorar: 3.800 samt transportgodtgørelse efter statens takst


Bogen kan købes hos undertegnede kr. 298,00 inkl. porto i DK eller hos forlaget EKSISTENSEN.


Kontakt mig for at bestille eller høre nærmere her

MATADOR SOM JULEKALENDER